Scenáre hier

slide5

TEAM DEATHMATCH

Hráči sa rozdelia do dvoch približne rovnako veľkých tímov. Na povel organizátora, ktorý odštartuje hru, hráči vyrazia zo štartovacej pozície do ihriska a snažia sa vyradiť zásahom všetkých súperov. Hra končí zasiahnutím posledného hráča z konkurenčného tímu, alebo časovým limitom, ktorý sa môže v závislosti od počtu hráčov pohybovať od piatich do desiatich minút. Tento typ hry používame najčastejšie pre zoznámenie s terénom, spoluhráčmi a hrou samotnou.
flag

HRA NA VLAJKU

V tejto hre je už nutná základná spolupráce medzi jednotlivými hráčmi. Opäť sú vytvorené dva približne rovnaké tímy, ktoré štartujú z protiľahlých strán ihriska. Uprostred ihriska, alebo na strategickú pozíciu je umiestnená vlajka, ktorej získanie je hlavnou úlohou hry. Na povel organizátora začína hra a hráči sa snažia čo najrýchlejšie (alebo aspoň rýchlejšie, ako súper) dostať k vlajke a doniesť ju na štartovaciu pozíciu druhého tímu. V tejto hre rozhoduje predovšetkým schopnosť rýchlo sa prispôsobiť vzniknutej situácii a skoordinovať jednotlivých členov tímu. Hra končí položením vlajky na štartovaciu pozíciu, alebo vyradenia všetkých protihráčov.
Paintball Nitra

HRA NA DVE VLAJKY

Je náročnejšou variáciou hry na jednu vlajku, kedy už nejde len o rýchly postup vpred, ale je nevyhnutne nutné myslieť aj na zadné vrátka. Cieľom hry totiž je stiahnutie súperovej vlajky a jej prinesenie späť na svoju štartovaciu pozíciu. Útočná taktika tak musí počítať i s prípadnou obranou svojej “základne”. Hra končí po donesení súperove vlajky, alebo tradične vyradením všetkých súperov.
Paintball Nové Zámky

DOBÝVANIE OBJEKTU

Organizátor vyberie zo skupiny tretinu hráčov, ktorí budú mať za úlohu brániť budovu. Ostatní hráči sú útočníci a ich úloha je jasná – počas časového limitu, ktorý sa pohybuje v rozmedzí dvoch až piatich minút, vyradiť všetkých obrancov – dobyť objekt.
Paintball Galanta

HRA V.I.P.

Skupina je opäť rozdelená na dva tímy, ktoré štartujú z protiľahlých strán ihriska. Z jedn ého tímu je vybraný tzv VIP hráč, ktorý dostane reflexnú vestu a stáva sa tak hlavným cieľom súpera. Ako VIP má výsadné postavenie a má zásadnú úloha – nenechať sa vyradiť (!) A pritom prejsť cez ihrisko a dosiahnuť jeho druhú stranu. Súperova úloha je jasná, zasiahnuť VIP za každú cenu a vyradiť ho tak z boja. Ak sa to podarí, víťazia.
Paintball Komárno

NAPOLEON

Tento variant zavedie hráča do vojnovej histórie a ponúkne mu pocit, aký možno zažívali vojaci v napoleonských vojnách. Dva tímy hráčov sa proti sebe postavia vo formácii na vzdialenosť asi 30 metrov. Formáciu tvorí rad, pevne postavených strelcov, ktorí nesmie uhýbať, robiť úkroky, krčiť sa, alebo akokoľvek meniť svoje postavenie. Na organizátorov pokyn PÁL! vystrelia všetci hráči jednu guľôčku smerom k súperovi. Ak je ktorýkoľvek hráč zasiahnutý, opustí formáciu a je vyradený z boja. Na pokyn KROK VPRED! urobia hráči krok, pričom zachovávajú formáciu. Hra pokračuje tak dlho, kým na jednej strane nie sú všetci hráči vyradení.